اسکریپت مدیریت آموزش Manhali Tutorial Management System سیستم آموزشی » این اسکریپت یک سیستم مدیریت آموزش هست که کاملا اوپن سورس ارائه شده است