اسکریپت آمارگیر CrazyStat web analytics script Version 1.71 RC1 » این اسکریپت یک اسکریپت آمار گیر رایگان و متن باز می باشد که به زبان PHP نوشته شده است این اسکریپت قابلیت فراوانی را در اختیار استفاده کننده آن قرار میدهد